Karta katalogowa 1
 
Bobrówka, cerkiew drewn. - rozebrana 1988
gmina: Laszki, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1734    wezwanie: Przemienienie Pańskie    stan: nie istnieje
 
 
Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana, trójdzielna. Nawa, prezbiterium i babiniec kryte blaszanymi, namiotowymi dachami łamanymi. W 1903 r. rozbudowana o kruchtę. Uszkodzona w trakcie 1 wojny światowej.
Była cerkwią filialną parafii greckokatolickiej w Makowisku. Po 1956 r. wykorzystywana jako kościół rz.-kat.p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Rozebrana w 1988 r.
Została drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z 1 poł. XVIII w., zbudowana na planie kwadratu z przedsionkiem i izbicą, kryta blaszanym dachem namiotowym.
 
 

(1) 1915?, Tadeusz Szydłowski, Cerkiew drewniana

(2) autor nieznany, Cerkiew drewniana

(3) 1915?, Tadeusz Szydłowski, Ikonostas

(4) 1988, Jerzy Tur, Rozbiórka cerkwi

(5) 2010-06-20, Wojciech Pysz, Dzwonnica cerkiewna

(6) 198?, Piotr Klaja, Cerkiew drewniana