Karta katalogowa 1014
 
Kulaszne, cerkiew drewn. - spłonęła w 1974
gmina: Komańcza, powiat: sanocki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1906    wezwanie: św. Michał Archanioł    stan: nie istnieje
 
 
Była to cerkiew zbudowana w 1906 (Różne źródła podają różne daty budowy cerkwi: 1901, 1906 lub 1912r.
Cerkiew bezwieżowa, łemkowska, typu północno-wschodniego. Pozornie dwudzielna z przedsionkiem od zachodu. Prezbiterium i nawa (połączona z babińcem) były tej samej wysokości. Nakrywał je dach kalenicowy. Zwieńczona była trzema baniastymi hełmami. Przy cerkwi stała murowana dzwonnica z 1912r.
W 1938r. mieszkało w Kulasznem 550 grekokatolików.
Wcześniej parafia greckokatolicka wchodziła w skład parafii w Szczawnem. Ostatnim proboszczem był sk. Michajło Hrobelski.
Od 1949r. (inne źródła podają 1947r.) świątynia była własnością parafii rzymskokatolickiej. Parafię greckokatolicką w Kulasznem reaktywowano w 1962r.

Wcześniej, w 1844r. w Kulasznem istniała cerkiew p.w. św. Proroka Eliasza. Niektóre źródła podają , że w 1901 roku przemianowano ją na św. Michała.

Cerkiew spłonęła w 1974 r. Do czasu pozaru we wnetrzu zachowana była polichromia figuralna oraz dwurzędowy ikonostas.
 
 

(1) autor nieznany, Kulaszne

(2) pocztówka z lat 60. XX w., Kulaszne

(3) autor nieznany, Kulaszne