Karta katalogowa 1023
 
Basznia Dolna, cerkiew drewn. - rozebrana w 1904
gmina: Lubaczów, powiat: lubaczowski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1644    wezwanie: Sobór N.M.P.    stan: nie istnieje
 
 
Pierwsza drewniana cerkiew powstała w połowie XVI w., kolejna pochodziła z roku 1644. Rozebrana w 1904 po zbudowaniu w pobliżu nowej, murowanej.

Opis cerkwi, sporządzony przez Karola Notza podczas inwentaryzacji w 1904 r.

Za wsią jest pole zwane: „Cerkwisko”. Wedle opowiadania miał tam stać klasztor Bazylianów - ale od dawna już go nie ma,
Cerkiew pod wezwaniem „Sobor Preświatoi Bohorodycy”, wedle tradycji jeszcze za czasów Starostwa Lubaczowskiego zbudowana, z drzewa, o trzech kopułach, ze sobotami, babiniec później przybudowany (fotografie się dołącza). W drzwiach wchodowych jest zamek w bardzo dobrym stanie, na który się cerkiew zamyka - z napisem rytym na zamku: za króla Władysława IV z r. 1646. Aby cały przeczytać trzeba by zamek oderwać. Zamek ten można dostać od księdza, gdyż stawiają obecnie nową cerkiew niedaleko, kosztem 42.000 złr. reńskich 0 5 kopułach - więc niektóre rzeczy mogą być dane do muzeum. Cerkiew stara jest z drzewa kłutego. Cerkiew cała płótnem wyłożona, malowana, bardzo ładna ornamentyka - malowidło jeszcze wyraźne i dość ciekawe, starsze - miejscami zniszczone. Ikonostas prześliczny - ornamentyka ładna nadzwyczajnie - wedle opowiadania z cerkwi zniesionej, bazylianów - styl prawdziwie bizantyjski. Jest stara kasa drewniana, do muru przybita, na stary zamek zamknięta. Są ładne obrazy starsze z końca 17 wieku - na drzewie malowane - malowidło niezłe. Na nich napisy, ale nieco starte, więc ciężko mi było odczytać, bo trzeba by zmywać. Ładne, stare lichtarze drewniane z rzeźbą i pozłacaniem. Stary drewniany ofiarnik,
W zakrystyi:
obraz z 8/9 1773 roku, „Wyobrażenie Koronacyi Cudownego obrazu”, na papierze, b. d. zachowany (przedstawiający klasztor poczajowski). W zakrystyi:
są dwa duże, dość stare portrety.
Jest drewniana tabliczka z rytym napisem: „Założena syja cerkow za Caria Konstantyna, dobudowałaś na światych praoteć i poświaszczena byść episkopom Gubiewiczom peremyskim i samborskim za Karola Wład. IV za metropolita Kijewskoho — Petra Mohyły. Zbudował seju cerkow Sobora Preśw. Bohorodycy Zacharyj Smolin rodycz rudeński lita 1644, misiacia Dekembria d. 15”.
- Jest stara, ładna monstrancja posrebrzana z winogronami.
- z ornatów ciekawy jeden, z kwiatami srebrnemi tkany.
- z ksiąg cerkiewnych - są one z 17 wieku, nic szczególnego. Jest jedna pisana bez początku (3 stron), na niej r. 1748, co jest — to trudno poznać.

Dzwonnica stara (fotografia) Dzwon jeden z r. AXNU4* drugi z 1765 trzeci z 1793


* 1688


 
 

(1) autor nieznany, Cerkiew drewniana w Baszni