Karta katalogowa 1026
 
Narew, cerkiew drewn.
gmina: Narew, powiat: hajnowski, województwo: podlaskie, kraj: Polska
rok powstania: XVIII w.    wezwanie: Podwyższenie Krzyża Pańskiego    stan: istnieje
 
 
Cerkiew prawosławna, dekanat Narew diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 
 

(1) 2016-05-17, Wojciech Pysz, Cerkiew w Narwi