Karta katalogowa 1028
 
Kruzlova, cerkiew drewn. - rozebrana w 1930 po zbudowaniu nowej
gmina: SK Svidnik, powiat: SK Svidnik, województwo: Słowacja, kraj: Słowacja
rok powstania: 16xx    wezwanie: Bogarodzica    stan: nie istnieje
 
 
Czas budowy nieustalony: przyjmowany na XVII w. 1 lub na ok. połowę tegoż stulecia; najprawdopodobniej wzniesiona jednak w 1. połowie XVIII w. (może 1714); przestała istnieć pomiędzy 1930-4, w związku z budową nowej, murowanej cerkwi.
Dwudzielna; nawa na rzucie wydłużonego prostokąta z wyodrębnionym wewnętrznie, o połowę niższym babińcem, w którego przedłużeniu słupowy przedsionek. Wieża słupowo-ramowa o ścianach pochyłych, z dwoma wsch. słupami nośnymi, umieszczonymi wewnątrz babińca oraz dwoma zach. w przedsionku. Nad nawą i prezbiterium kopuły łamane uskokowo. Hełm wieży namiotowy, zwieńczony cebulasto, analogiczne zwieńczenia nad Typ północno-zachodni, wariant starszy.

Opis z R.Brykowskiego
 
 

(1) 1923, F. Zapletal, Kruzlova, cerkiew

(2) z: http://kruzlova.sk, Cerkiew stara i nowa

(3) 1923, F. Zapletal, Kruzlova, cerkiew