Karta katalogowa 1039
 
Dubicze Cerkiewne, cerkiew drewn. - czynna, prawosławna
gmina: Dubicze Cerkiewna, powiat: hajnowski, województwo: podlaskie, kraj: Polska
rok powstania: 1946    wezwanie: Opieki N.M.P.    stan: istnieje
 
 
Dubicze Cerkiewne to jedna z najmniejszych gmin w kraju, z najmniejszym odsetkiem ludności polskiej - ok. 17%.
Cerkiew drewniana, orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, szalowana, pomalowana na niebiesko. Nawa na planie kwadratu, prezbiterium mniejsze, zamknięte trójbocznie. Nad kruchtą wieża - dzwonnica zwieńczona kopułką. Nad nawą dach jednokalenicowy z wieżyczką na planie kwadratu, zwieńczoną kopulastym hełmem. Nad prezbiterium dach jednokalenicowy, z podobną wieżyczką. Wewnątrz strop o przekroju trapezu. Ikonostas z 1992 (poprzedni został przeniesiony do cerkwi filialnej św. Apostoła Jana Teologa w Jelonce).
 
 

(1) 2016-05-17, Wojciech Pysz, Cerkiew w Dubiczach

(2) 2009-07-11, Polimerek, Wikipedia, Cerkiew w Dubiczach