Karta katalogowa 1040
 
Stara Bircza, cerkiew drewn. - nie istnieje
gmina: Bircza, powiat: przemyski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1797    wezwanie: św. Sawa    stan: nie istnieje
 
 
Cerkiew należała do greckokatolickiej parafii w Birczy. Spłonęła w 1926 i nie została odbudowana. Pozostał ogrodzony cmentarz greckokatolicki znajdujący się przy cerkwi z kilkoma nagrobkami i starodrzew otaczający cerkiew.