Karta katalogowa 267
 
Hrebenne, cerkiew drewn. - rz-kat + gr.-kat.
gmina: Lubycza Królewska, powiat: tomaszowski, województwo: lubelskie, kraj: Polska
rok powstania: 1697    wezwanie: św. Mikołaj    stan: istnieje
 
 
Stoi na wysokim wzgórzu wśród pomnikowych lip. To budowla trójdzielna, wszystkie trzy części są trójkondygnacyjne i zbudowane na planie kwadratów. Cerkiew ma konstrukcję zrębową. Kopuły są ośmioboczne z latarniami. Poszczególne kondygnacje są kryte szerokimi okapami. Wewnątrz zachowany ikonostas z XVII-XVIII wieku. Ikony pisane są na deskach. Drewniana dzwonnica obok pochodzi z XVII wieku.

Pierwsza pisana informacja o istnieniu wsi Hrebenne pochodzi z 1449 r. Wiadomo, że w 1564 r. w miejscowej cerkwi służyło dwóch kapłanów. Istniejącą obecnie cerkiew św. Mikołaja zbudowano w 1697 r. W latach 1882-1886 cerkiew rozbudowano z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Włodzimierza Kosonockiego. W 1905 r. do zakrystii dobudowano osobne pomieszczenie na szaty liturgiczne. W 1911 r. obok cerkwi zbudowano drewnianą plebanię i budynek gospodarczy, które po wojnie uległy zniszczeniu. W wyniku akcji wysiedleńczych ludności ukraińskiej w latach 1945-1947, parafia w Hrebennem przestała istnieć, a cerkiew popadła w ruinę. W 1956 r. dzięki ofiarności miejscowych wiernych, którzy będąc robotnikami kolejowymi nie zostali wysiedleni oraz przy wsparciu finansowym byłych mieszkańców wsi cerkiew i dzwonnicę pokryto nowymi gontami. W latach 1976-1977 dachy pokryto blachą. Dzwonnica pochodzi prawdopodobnie z tego samego okresu co cerkiew. Do 1941 r. znajdowały się na niej 3 dzwony, które zostały zarekwirowane przez Niemców. W lach 60-tych XX w. zakupiono dla cerkwi dzwon Św. Mikoła, zaś z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi w 1988 r. zakupiono drugi dzwon Św. Włodzimierz Wielki. W cerkwi zachował się zdekompletowany ikonostas z XVII-XVIII w.

W latach 2010-2012 cerkiew i dzwonnicę wyremontowano, otrzymały nowe pokrycie gontem.
 
 

(1) 2015-04-23, Henryk Bielamowicz, Cerkiew

(2) 2017-01, autor nieznany, Cerkiew zimą

(3) 2015-04-23, Henryk Bielamowicz, Cerkiew

(4) 2019-02-16, Wojciech Pysz, Ikonostas

(5) 2019-02-16, Wojciech Pysz, Carskie wrota

(6) 2019-02-16, Wojciech Pysz, Ikona św. Mikołaj

(7) 2019-02-16, Wojciech Pysz, Ikona Ostatnia Wieczerza

(8) 2008-04-21, Wojciech Pysz, Cerkiew

(9) 2008-04-21, Wojciech Pysz, Hrebenne - dzwonnica