Karta katalogowa 308
 
Jabłonica Ruska, cerkiew drewn. - rozebrana przez PGR
gmina: Dydnia, powiat: brzozowski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1691    wezwanie: św. Kosma i Damian    stan: nie istnieje
 
 
Jedna z najstarszych cerkwi na Pogórzu Przemyskim, które zachowały się do czasów po II w.św. Po wysiedleniu miejscowej ludności rozebrali ja praacownicy tutejszego PGR-u a materiały z rozbiórki posłużyły do wzniesienia budynku mieszkalnego. Podobny los spotkał belki z rozebranej cerkwi św. Mikołaja w Uluczu.