Karta katalogowa 317
 
Ulucz, cerkiew drewn. - rozebrana przez PGR
gmina: Dydnia, powiat: brzozowski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1925    wezwanie: św. Mikołaj    stan: nie istnieje
 
 
Po wysiedleniu miejscowej ludności rozebrali ja pracownicy PGR-u w Jabłonicy a materiały z rozbiórki posłużyły do wzniesienia budynku mieszkalnego.
 
 

(1) autor nieznany, Cekiew w Uluczu