Karta katalogowa 517
 
Bereżki, cerkiew drewn. - nie istnieje
gmina: Lutowiska, powiat: bieszczadzki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1909    stan: nie istnieje
 
 
Wieś należała do parafii greckokatolickiej w Ustrzykach Górnych dekanatu Żukotyn. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Matki Bożej (Świątyni
Matki Bożej) została zbudowana pod koniec XVII lub na początku XVIII w. Z planu katastralnego z 1852 r. wynika, że świątynia była dwudzielna, o wymiarach nawy: 10 x 8,5 m i prezbiterium: 4,5 x 3,5 m. Każdą z nich nakrywał dach namiotowy z gontu. Pod względem architektonicznym cerkiew należała do typu bojkowskiego.
Ostatnia cerkiew została zbudowana w 1903 lub 1909 r. Została zniszczona po 1945 r.

Informacje na podstawie materiałów BDPN: https://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/monografieXV/pl/bere%C5%BCki.pdf
 
 

(1) S. Kryciński, Cerkiew w Bereżkach

(2) 1915, archiwum PN Poloniny, Cerkiew w Bereżkach

(3) autor nieznany, Bereżki