Karta katalogowa 534
 
Jamna Górna, cerkiew drewn. - rozebrana 1956
gmina: Ustrzyki Dolne, powiat: bieszczadzki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1843    wezwanie: św. Michał Archanioł    stan: nie istnieje
 
 
Cerkiew nawiązywała bryłą i konstrukcją do archaicznych cerkwi z XVI w. Była to trzecia świątynia we wsi. Wewnątrz znajdowały się elementy trzech ikonostasów. Najnowszy, pochodzący z 1903 r., wykonany przez Jana Mielniczka z Rybotycz oddzielał nawę od prezbiterium a starsze wisiały na ścianach nawy.
Cerkiew pozostawała nieużytkowana po wysiedleniu mieszkańców w ramach Akcji Wisła po II wojnie światowej. Rozebrana została w 1956 r. podczas organizowania rządowego ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie,

Załączoną reprodukcję obrazu olejnego umieścił S. Kryciński w swojej książce Pogórze Przemyskie - tajemnice doliny Wiaru (str.287). Brak innych potwierdzeń, że jest to cerkiew z Jamnej G.
 
 

(1) Stanisław Gibiński, Cerkiew - obraz olejny