Karta katalogowa 561
 
Skorodne, cerkiew drewn. - zniszczona przez więźniów w 1972
gmina: Lutowiska, powiat: bieszczadzki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1938    wezwanie: św. Paraskewia    stan: nie istnieje
 
 
Zbudowana na miejscu poprzedniej, również drewnianej. Po 1951 r. użytkowana jako magazyn zboża. Zniszczona przez więźniów w 1972 r. (w tym czasie w Skorodnem był zakład karny). Jako datę budowy cerkwi M.Dragan podaje rok 1821 ([32] s.252), D Błażejewski rok 1937/38 ([48] s. 438).
Budowla jednoprzestrzenna, na planie prostokąta, kryta dachem kalenicowym, półszczytowym. Nad nawą pseudolatarnia na ośmiobocznym bębnie.
We wnętrzu świątyni znajdował się ikonostas pochodzący najprawdopodobniej z XVIII w. Uległ on zniszczeniu. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku znajdują się dwie ikony z tej cerkwi, obie pochodzące z XVIII w. Są to: Matka Boska Eleusa i Chrystus Nauczający.
Zachował się kuty krzyż wieńczący cerkiew. Wokół miejsca po cerkwi pozostał wieniec drzew. Część z nich została wycięta w latach osiemdziesiątych.
 
 

(1) autor nieznany, Cerkiew