Karta katalogowa 689
 
Jarosław (Garbarze), cerkiew drewn. - rozebrana przed I wojną światową
gmina: Jarosław m., powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1634    wezwanie: Podniesienie Krzyża Świetego    stan: nie istnieje
 
 
Pierwsza cerkiew w tym miejscu, drewniana, została przeniesiona na Garbarze w 1580 r. z placu w centrum Jarosławia, który otrzymali jezuici. Dotrwała do roku 1630. Zlokalizowana była za mostem na Sanie, po południowej stronie gościńca, w niewielkiej odległości od niego. Miała dwie kopuły. Wewnątrz znajdował się ikonostas wiekiem równy cerkwi. Była to greckokatolicka cerkiew filialna.
Tuż przed I wojną światową była w złym stanie. W 1914 r. rozebrano ją w celu gruntownego remontu i rekonstrukcji. Po wybuchu wojny drewno przeznaczone na odbudowę rosyjskie wojsko wykorzystało jako opał w kuchni polowej i cerkwi nie odbudowano.
 
 

(1) autor nieznany, Cerkiew drewniana

(2) autor nieznany, Cerkiew drewniana

(3) autor nieznany, Cerkiew drewniana

(4) 2018-01-27, Wojciech Pysz, Ikona św. Piotr i Paweł, XVII w.