Karta katalogowa 761
 
Babice, cerkiew murow. - kościół rz.-kat.
gmina: Obsza, powiat: biłgorajski, województwo: lubelskie, kraj: Polska
rok powstania: XIX    stan: istnieje
 
 
Świątynia została wybudowana w latach 80-tych XIX wieku, jako cerkiew prawosławna, w miejscu wcześniejszej, greckokatolickiej.
Budynek murowany, jednonawowy, w stylu bizantyjskim. Na frontonie wieża (przerobiona w r. 1975) z kruchtą w przyziemiu. Dwa ołtarze: główny św. Andrzeja Boboli, z krzyżem z kościoła unickiego i boczny św. Trójcy, wykonane z dawnego ikonostasu.
Obecnie pełni funkcję kościoła filialnego parafii w Łukowej pw. św. Andrzeja Boboli. W latach 2004 - 2006 przeprowadzono generalny remont.
 
 

(1) 2009, Tomasz Michalski, Cerkiew w Babicach

(2) 2018-07-22, Wojciech Pysz, Cerkiew w Babicach

(3) 2018-07-22, Wojciech Pysz, Cerkiew w Babicach