761. Babice
Wojciech Pysz, 2018-07-22, Cerkiew w Babicach
761. Babice
Wojciech Pysz, 2018-07-22, Cerkiew w Babicach
520. Caryńskie
M. Dragan, Cerkiew w Caryńskiem
520. Caryńskie
Cerkiew w Caryńskiem
348. Zyndranowa
Teodor Gocz, Cerkiew w Zyndranowej
51. Cewków
Wojciech Pysz, 2018-07-22, Cewków, cerkiew
51. Cewków
Wojciech Pysz, 2018-07-22, Cewków, cerkiew
68. Moszczanica
Wojciech Pysz, 2018-07-22, Moszczanica, cerkiew
68. Moszczanica
Wojciech Pysz, 2018-07-22, Moszczanica, cerkiew
303. Dynów
Cerkiew w Dynowie
302. Bachórz
Cerkiew w Bachórzu
130. Korytniki
Korytniki, pierwotny wygląd
303. Dynów
Cerkiew w Dynowie
106. Bachów
Cerkiew w Bachowie
70. Nowe Sioło
Wojciech Pysz, 2015-07-26, Nowe Sioło
70. Nowe Sioło
Wojciech Pysz, 2012-03-18, Nowe Sioło, wnątrze współczesne
70. Nowe Sioło
Wojciech Pysz, 2006-08-20, Widok z dol. Brusienki
70. Nowe Sioło
Wojciech Pysz, 2012-03-18, Nowe Sioło, cerkiew
1028. Kruzlova
F. Zapletal, 1923, Kruzlova, cerkiew
1028. Kruzlova
z: http://kruzlova.sk, Cerkiew stara i nowa
1029. Medvedie
Wojciech Pysz, 2015-09-16, Medvedie, cerkiew
1029. Medvedie
Wojciech Pysz, 2015-09-16, Medvedie, wnętrze
1029. Medvedie
Wojciech Pysz, 2015-09-16, Medvedie, cerkiew
943. Medvedie
Wojciech Pysz, 2015-09-16, Medvedie, wnetrze
943. Medvedie
Wojciech Pysz, 2015-09-16, Medvedie, ikonostas
943. Medvedie
Wojciech Pysz, 2015-09-16, Medvedie, cerkiew
943. Medvedie
Wojciech Pysz, 2015-09-16, Medvedie, cerkiew
1028. Kruzlova
F. Zapletal, 1923, Kruzlova, cerkiew
394. Rajskie
230. Hruszowice
M. Kornecki, 1957, Cerkiew w Hruszowicach
295. Balnica
Franciszek Strzałko, 1934, Balnica, cerkiew
743. Hrubieszów
Wojciech Pysz, 2012-08-23, Hrubieszów, ikonostas
743. Hrubieszów
Wojciech Pysz, 2012-08-23, Hrubieszów, cerkiew
557. Równia
Wojciech Pysz, 1983-07-01, Cerkiew Równia
287. Teniatyska
Wojciech Pysz, 2018-01-27, Teniatyska, Chrzest w Jordanie
689. Jarosław (Garbarze)
Wojciech Pysz, 2018-01-27, Garbarze, św. Piotr i Paweł, XVII w.
274. Lubycza Kniazie
Wojciech Pysz, 2018-01-27, Kniazie, ostatnia Wieczerza, XVIII w.
274. Lubycza Kniazie
Wojciech Pysz, 2018-01-27, Kniazie, ostatnia Wieczerza, XVIII w.
31. Tuczempy
Wojciech Pysz, 2018-01-27, Tuczempy, Płaszczenica XIX w.
934. Jedlinka
Wojciech Pysz, 2015-09-17, Jedlinka, cerkiew
934. Jedlinka
Wojciech Pysz, 2015-09-17, Jedlinka, cerkiew
1027. Trześcianka
Wojciech Pysz, 2016-05-17, Trześcianka, cerkiew
1026. Narew
Wojciech Pysz, 2016-05-17, Cerkiew w Narwi
910. Gaje
Wojciech Pysz, 2017-07-22, Gaje
910. Gaje
Wojciech Pysz, 2017-07-22, Gaje
1025. Krajna Bystra
Florian Zapletal, Krajna Bystra, cerkiew
1025. Krajna Bystra
W. R. Zaloziecky, Krajna Bystra, cerkiew
132. Krajna
Krajna, cerkiew
624. Żurawin
Ikonostas z cerkwi 1845
624. Żurawin
ok. 1920, Dwie cerkwie w Żurawinie
701. Dubne
Wojciech Pysz, 2016-08-13, Cerkiew w krajobrazie
701. Dubne
Wojciech Pysz, 2016-08-13, Dubne, krzyż procesyjny
542. Lipie
Janusz Rosikoń, wyd. BOSZ, 2008, św. Michał z Lipia, XVII w.
542. Lipie
Ryszard Brykowski, 1956, Cerkiew w Lipiu
336. Czarnorzeki
Poprzednia cerkiew drewniana
689. Jarosław (Garbarze)
Jarosław, Garbarze
689. Jarosław (Garbarze)
Jarosław, Garbarze
958. Nova Sedlica
Wojciech Pysz, 2017-10-17, Nova Sedlica, ikonostas
1024. Nizna Polianka
Nizna Polianka cerkiew
161. Piątkowa
1956, Cerkiew przed remontem
949. Vysny Komarnik
Stara cerkiew w Vysnym Komarniku
210. Przemyśl (katedra)
Wojciech Pysz, 2017-07-22, Katedra gr-kat. ikonostas
210. Przemyśl (katedra)
Bartosz Miller, 2012-08-25, Przemyśl, katedra gr-kat.
389. Polańczyk
Wojciech Pysz, 2017-07-01, Polańczyk
389. Polańczyk
Wojciech Pysz, 2017-07-01, Polańczyk, M.B. z Łopienki
263. Wyżłów
Wojciech Pysz, 2016-06-30, Wyżłów, figura MB w tympanonie
128. Kopyśno
Wojciech Pysz, 2017-05-03, Chrystus spogląda z okienka
128. Kopyśno
Wojciech Pysz, 2017-05-03, Cerkiew w Kopyśnie
266. Dyniska
Kat. Zab. Sztuki pow. Tomaszów Lub., Cerkiew w Dyniskach
266. Dyniska
Cerkiew w Dyniskach
110. Borysławka
Wojciech Pysz, 2017-04-28, Borysławka, cmentarz przycerkiewny
110. Borysławka
Wojciech Pysz, 2017-04-28, Borysławka, cmentarz przycerkiewny
110. Borysławka
Wojciech Pysz, 2017-04-28, Borysławka, cmentarz przycerkiewny
110. Borysławka
Wojciech Pysz, 2017-04-28, Borysławka, cmentarz przycerkiewny
110. Borysławka
Wojciech Pysz, 2017-04-28, Borysławka, cmentarz przycerkiewny
110. Borysławka
Wojciech Pysz, 2017-04-28, Borysławka, krzyż w miejscu cerkwi
110. Borysławka
Wojciech Pysz, 2017-04-28, Borysławka, krzyż z cerkwi
54. Dachnów
Wojciech Pysz, 2017-03-07, Cerkiew w Dachnowie
54. Dachnów
Wojciech Pysz, 2017-03-07, Cerkiew w Dachnowie
139. Kuźmina
Wojciech Pysz, 2017-02-24, Cerkiew w Kuźminie
139. Kuźmina
Wojciech Pysz, 2017-02-24, Cerkiew w Kuźminie
738. Kościaszyn
Bogdan Cabaj, Cerkiew w Kościaszynie
738. Kościaszyn
Krzysztof Zdeb, 2012-01-14, Dzwonnica i cerkwisko
738. Kościaszyn
Bogdan Cabaj, Cerkiew w Kościaszynie
168. Przemyśl Zasanie
Wojciech Pysz, 2017-02-11, Cerkiew bazylianów i kościół salezjanów
168. Przemyśl Zasanie
194x, Cerkiew bazylianów i kościół salezjanów
274. Lubycza Kniazie
Wojciech Pysz, 2017-02-10, Lubycza Kniazie
66. Łukawiec
Wojciech Pysz, 2017-02-10, Łukawiec zimową porą
85. Wielkie Oczy
Wojciech Pysz, 2017-02-10, Remont 2017
639. Hańczowa
Wojciech Pysz, 2015-10-28, Hańczowa, cerkiew
639. Hańczowa
IKC, 193x, Cerkiew w Hańczowej
474. Rzepedź
Stiepan Wengrynowicz, 194x, Cerkiew przed 1945
1. Bobrówka
Cerkiew w Bobrówce
376. Lesko
Lesko - cerkiew
1011. Lesko
Eugeniusz Grocholski, IKC, Cerkiew w Lesku
677. Izby
Ilistr. Kurier Codz., 193x, Cerkiew prawosławna w Izbach
1022. Stare Brusno
Wojciech Pysz, 2009-04-19, Stare Brusno krzyż 3
1022. Stare Brusno
Wojciech Pysz, 2009-04-19, Stare Brusno krzyż 2
1022. Stare Brusno
Wojciech Pysz, 2006-04-23, Stare Brusno krzyż 1
1022. Stare Brusno
Wacław Patro, 2012-09-16, Kaplica św. Mikołaja
50. Stare Brusno
Wojciech Pysz, 2006-04-23, Krzyż - 950 lat chrztu Rusi, 1938 r.
50. Stare Brusno
Wojciech Pysz, 2006-04-23, Krzyż - Pamiątka pierwszej misji, 1925 r.
76. Prusie
Wacław Patro, 2012-09-16, Fragment Deesis
76. Prusie
Wacław Patro, 2012-09-16, Ikona Narodzenia M.B.
76. Prusie
Wojciech Pysz, 2017-01-27, Prusie
46. Basznia Dolna
ks. T. Lewendarski, 1956, Cerkiew murowana w Baszni
641. Klimkówka
NAC, 1914, Cerkiew w Klimkówce
916. Żydowskie
prof. R. Reinfuss, 193x, Żydowskie, cerkiew
654. Pętna
Roman Reinfuss, 1933, Pętna, cerkiew stara i nowa
911. Pętna
Roman Reinfuss, 1933, Pętna, stara cerkiew i dzwonnica
462. Osławica
Ze zbiorów NAC, Cerkiew w Osławicy
89. Załuże
archiwa.org, Cerkiew w Załużu
46. Basznia Dolna
archiwa.org, 195x, Cerkiew murowana w Baszni
1023. Basznia Dolna
Cerkiew drewniana w Baszni
910. Gaje
Bartosz Miller, 2011-07-31, Cerkiew w Gajach
910. Gaje
Bartosz Miller, 2011-07-31, Cerkiew w Gajach
340. Olchowiec
Bartosz Miller, 2011-08-07, Olchowiec, Deesis
340. Olchowiec
Bartosz Miller, 2011-08-07, Olchowiec, Chrystus nauczjący
340. Olchowiec
Bartosz Miller, 2011-08-07, Ikonostas w Olchowcu
340. Olchowiec
Bartosz Miller, 2011-08-07, Wnętrze cerkwi w Olchowcu
505. Zagórz
Bartosz Miller, 2012-02-26, Zagórz, cerkiew
505. Zagórz
Bartosz Miller, 2012-02-26, Zagórz, cerkiew
505. Zagórz
Bartosz Miller, 2012-02-26, Zagórz, cerkiew
505. Zagórz
Bartosz Miller, 2008-08-07, Zagórz, cerkiew
6. Dobkowice
Wojciech Pysz, 2017-02-01, Dobkowice, ślady pożaru
6. Dobkowice
Wojciech Pysz, 2017-02-01, Dobkowice, wnętrze cerkwi
6. Dobkowice
Wojciech Pysz, 2017-02-01, Dobkowice, wnętrze cerkwi
6. Dobkowice
Wojciech Pysz, 2017-02-01, Dobkowice, karawan w dobtym stanie
6. Dobkowice
Wojciech Pysz, 2017-02-01, Dobkowice, krzyż oparty o ścianę
6. Dobkowice
Wojciech Pysz, 2017-02-01, Dobkowice, wnętrze cerkwi
6. Dobkowice
Wojciech Pysz, 2017-02-01, Dobkowice, dawna cerkiew
2. Boratyn
Maps of the Habsburg Empire, 1787, Cerkiew na mapie z XVIII w.
392. Rabe
B. Lehman, 193x, Cerkiew w Rabem
454. Morochów
Bartosz Miller, 2010-07-10, Morochów, dzwonnica
454. Morochów
Bartosz Miller, 2010-07-10, Morochów, chór muzyczny
454. Morochów
Bartosz Miller, 2010-07-10, Morochów, wnętrze cerkwi
454. Morochów
Bartosz Miller, 2012-12-30, Morochów, cerkiew w krajobrazie
454. Morochów
Dariusz Jurzysta, 2009-05-01, Morochów, ikonostas
151. Mielnów
Wojciech Pysz, 2007-05-27, Mielnów, cerkiew
151. Mielnów
Bartosz Miller, 2009-08-01, Mielnów, wnętrze współczesne
151. Mielnów
Bartosz Miller, 2009-08-01, Mielnów, cerkiew
151. Mielnów
Bartosz Miller, 2009-08-01, Mielnów, cerkiew
322. Kotań
Wojciech Pysz, 2009-07-14, Cerkiew w Kotani
322. Kotań
Wojciech Pysz, 2007-09-26, Cerkiew w Kotani
322. Kotań
Bartosz Miller, 2014-11-10, Cerkiew w Kotani
322. Kotań
Bartosz Miller, 2006-08-05, Cerkiew w Kotani
309. Końskie
Wojciech Pysz, 2011-06-04, Końskie, wnętrze współczesne
309. Końskie
Bartosz Miller, 2016-12-17, Końskie, cerkiew
309. Końskie
Bartosz Miller, 2016-12-17, Końskie, cerkiew
439. Jurowce
Bartosz Miller, 2016-12-17, Jurowce, wnętrze współczesne
 
 CC - Cerkiewnik