Pozycje ostatnio zmieniane
 
lp. obiekt miejscowośćdatawezwaniemateriałjest F NE notatkagminapowiat
1 cerkiew Moszczanica 1719 św. Michała Archanioła drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Stary Dzików lubaczowski
2 cerkiew Cewków 1844 św. Dymitr drewniana + mocno zniszczona Stary Dzików lubaczowski
3 cerkiew Zyndranowa 1875 św. Mikołaj Cudotwórca drewniana - rozebrana 1962 Dukla krośnieński
4 cerkiew Caryńskie 1778 św. Dymitr Męczennik drewniana - spalona w 1946 Lutowiska bieszczadzki
5 cerkiew Babice XIX murowana + kościół rz.-kat. Obsza biłgorajski
6 cerkiew Bachórz 1846 Narodzenie NMP murowana - rozebrana 1958 Dynów rzeszowski
7 cerkiew Dynów 1910 św. Grzegorz murowana - Dynów m. rzeszowski
8 cerkiew Rozstajne 1921 św. Kosma i Damian drewniana - rozebrana w 1953 przez PGR Krempna jasielski
9 cerkiew Korytniki 1866 św. Dymitr murowana + obecnie kościół rz.-kat. Krasiczyn przemyski
10 cerkiew Bachów 1848 Niepokalane Poczęcie NMP drewniana - nie istnieje Krzywcza przemyski
11 cerkiew Nowe Sioło 1907 św. Eliasza murowana + obecnie kościół rz.-kat. Cieszanów lubaczowski
12 cerkiew Kruzlova 16xx Bogarodzica drewniana - rozebrana w 1930 po zbudowaniu nowej Svidnik SK Svidnik
13 cerkiew Hruszowice 1720 Wniebowzięcie NMP drewniana - spalona w latach 60. XX w., nie istnieje Stubno przemyski
14 cerkiew Rajskie 1872 św. Paraskewa murowana - wysadzona w pow. 1980 Solina leski
15 cerkiew Medvedie 1939 św. Dymitr drewniana + Svidnik SK Svidnik
16 cerkiew Medvedie 1939 św. Dymitr murowana + Svidnik SK Svidnik
17 cerkiew Balnica 1856 św. Michał Archanioł drewniana - nie istnieje Komańcza sanocki
18 cerkiew Teniatyska 1754 św. Dymitr drewniana + ruina Lubycza Królewska tomaszowski
19 cerkiew Równia XVIII Opieka NMP drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Ustrzyki Dolne bieszczadzki
20 cerkiew Jarosław (Garbarze) 1634 Podniesienie Krzyża Świetego drewniana - rozebrana przed I wojną światową Jarosław m. jarosławski
21 cerkiew Hrubieszów 1905 murowana + prawosławna Hrubieszów hrubieszowski
22 cerkiew Lubycza Kniazie 1785 św. Paraskewa murowana + opuszczona, w ruinie Lubycza Królewska tomaszowski
23 cerkiew Tuczempy 1891 Zmartwychwstanie Crystusa murowana - nie istnieje Jarosław jarosławski
24 cerkiew Krajna 1882 Zwiastowanie Bogurodzicy drewniana - rozebrana 1955, nie istnieje Bircza przemyski
25 cerkiew Gaje 1997 Zaśnięcie NMP murowana + czynna cerkiew gr.-kat. Stubno przemyski
26 cerkiew Jedlinka 1763 Opieka Bogurodzicy drewniana + Bardejów SK Bardejów
27 cerkiew Krajna Bystra 1791 św. Michał Archanioł drewniana - rozebrana w 1929 r. Svidnik SK Svidnik
28 cerkiew Narew XVIII w. Podwyższenie Krzyża Pańskiego drewniana + Narew hajnowski
29 cerkiew Trześcianka 1864 św. Michał Archanioł drewniana + Narew hajnowski
30 cerkiew Krzywe (Krywe) 1842 św. Paraskewa murowana + w ruinie Lutowiska bieszczadzki
31 cerkiew Lipie 1900 Sobór Matki Boskiej drewniana - pożar w 1981 Czarna bieszczadzki
32 cerkiew Żurawin 1918 Przemienienie Pańskie drewniana - rozebrana w 1957 Lutowiska bieszczadzki
33 cerkiew Dubne 1863 św. Michał Archanioł drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Muszyna nowosądecki
34 cerkiew Krywe 1845 św. Jan Chrzciciel drewniana - Cisna leski
35 cerkiew Czarnorzeki 1918 św. Dymitr murowana + obecnie kościół rz.-kat. Korczyna krośnieński
36 cerkiew Nizna Polianka 1794 św. Kosma i Damian drewniana - nie istnieje Bardejów SK Bardejów
37 cerkiew Nova Sedlica 1978 Zaśnięcie NMP murowana + czynna cerkiew prawosławna Snina SK Snina
38 cerkiew Piątkowa 1732 św. Dymitr drewniana + zabytek Dubiecko przemyski
39 cerkiew Vysny Komarnik 1924 św. Kosma i Damian drewniana + Svidnik SK Svidnik
40 cerkiew Przemyśl (katedra) 1630 św. Jan Chrzciciel murowana + cerkiew katedr. gr.-kat. Przemyśl m. Przemyśl m.
41 cerkiew Polańczyk 1907 św. Paraskewa murowana + obecnie kościół rz.-kat. Solina leski
42 cerkiew Wyżłów 1910 św. Mikołaj murowana + opuszczona Dołhobyczów hrubieszowski
43 cerkiew Kopyśno 1821 Opieka NMP murowana + obecnie nieużytkowana Fredropol przemyski
44 cerkiew Kołonice 1932 św. Michał Archanioł drewniana - rozebrana 1953 Baligród leski
45 cerkiew Nowy Lubliniec 1908 Przemienienie Pańskie murowana + obecnie kościół rz.-kat. Cieszanów lubaczowski
46 cerkiew Borysławka 1750 św. Jan Ewangelista drewniana - nie istnieje, rozebrana po 1945 Fredropol przemyski
47 cerkiew Dobkowice 1919 św. Jan Chrzciciel drewniana + obecnie nieużywana Chłopice jarosławski
48 cerkiew Dyniska 1801 Sobór Matki Bożej drewniana - spłoneła w 1987 Ulhówek tomaszowski
49 cerkiew Chełm 1848 św. Jan Teolog murowana + prawosławna Chełm Chełm m.
50 cerkiew Boratyn 1893 św. Mikołaj Cudotwórca drewniana - rozebrana 1955 Chłopice jarosławski
51 cerkiew Dachnów 1735 Podwyższenie Krzyża Św. drewniana + opuszczona Cieszanów lubaczowski
52 cerkiew Kuźmina 1810 św. Dymitr drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Bircza przemyski
53 cerkiew Kościaszyn 1926 Opieka Matki Bożej drewniana - rozebrana w 1985 Dołhobyczów hrubieszowski
54 cerkiew Przemyśl Zasanie 1935 Matka Boża Bolesna murowana + cerkiew gr.-kat. Przemyśl m. Przemyśl m.
55 cerkiew Wielkie Oczy 1925 Świętego Mikołaja Cudotwórcy drewniana + konstr. szachulcowa, opuszczona Wielkie Oczy lubaczowski
56 cerkiew Łukawiec 1701 św. Dymitra Męczennika drewniana + zabytek Wielkie Oczy lubaczowski
57 cerkiew Basznia Dolna 1904 Sobór N.M.P. murowana - rozebrana w 1956 Lubaczów lubaczowski
58 cerkiew Lesko 1837 Sobór Matki Bożej i św. Mikołaja murowana - rozebrana w 1964 Lesko m. leski
59 cerkiew Lesko Narodzenie Najświętszej Maryi Panny drewniana - nie istnieje Lesko m. leski
60 cerkiew Stare Brusno 1716 św. Paraskewia drewniana - rozebrana w 1904 Horyniec lubaczowski
61 cerkiew Basznia Dolna 1644 Sobór N.M.P. drewniana - rozebrana w 1904 Lubaczów lubaczowski
62 cerkiew Rzepedź 1824 św. Mikołaja Biskupa drewniana + cerkiew gr.-kat. Komańcza sanocki
63 cerkiew Hańczowa XIX 1 poł. Opieka NMP drewniana + cerkiew prawosławna Uście Gorlickie gorlicki
64 cerkiew Bobrówka 1734 Przemienienie Pańskie drewniana - rozebrana 1988 Laszki jarosławski
65 cerkiew Prusie 1887 Narodzenie NMP drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Horyniec lubaczowski
66 cerkiew Stare Brusno 1906 św. Paraskewia murowana - rozebrana w latach 40. XX w. Horyniec lubaczowski
67 cerkiew Izby 1930 św. Łukasz Ewangelista drewniana - rozebrana 1957 Uście Gorlickie gorlicki
68 cerkiew Załuże 1700 Opieka Matki Bożej drewniana - spłonęła w 1984 Lubaczów lubaczowski
69 cerkiew Olchowiec 1934 Przeniesienie Relikwii św. Mikołaja drewniana + czynna cerkiew gr.-kat. Dukla krośnieński
70 cerkiew Dudyńce 1802 drewniana --> przeniesiona do Komańczy Bukowsko sanocki
71 cerkiew Osławica 1821 św. Michał Archanioł murowana - rozebrana 1955 Komańcza sanocki
72 cerkiew Klimkówka 1914 Zaśnięcie Bugurodzicy murowana - wysadzona w powietrze przy budowie zapory Uście Gorlickie gorlicki
73 cerkiew Pętna 1916 św. Paraskewa murowana + czynna, greckokatolicka Sękowa gorlicki
74 cerkiew Chłopice 1761 Wniebowzięcie NMP drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Chłopice jarosławski
75 cerkiew Komańcza 1985 Opieka Bogurodzicy drewniana + czynna cerkiew greckokatolicka Komańcza sanocki
76 cerkiew Pętna 1700 św. Paraskewa drewniana - rozebrana w 1935 Sękowa gorlicki
77 cerkiew Żydowskie XIX w. Wniebowstąpienie Pańskie drewniana - greckokatolicka Krempna jasielski
78 cerkiew Rabe 1891 Zaśnięcie Bogurodzicy drewniana - rozebrana 1953 Baligród leski
79 cerkiew Zagórz 1836 św. Michał Archanioł murowana + cerkiew prawosławna Zagórz m. sanocki
80 cerkiew Mielnów 1908 Narodzenia NMP murowana + obecnie kościół rz.-kat. Krasiczyn przemyski
81 cerkiew Bandrów Narodowy 1882 św. Michał Archanioł drewniana <-- przeniesiona z Jasienia 1975 Ustrzyki Dolne bieszczadzki
82 cerkiew Werchrata 1910 św. Jerzy murowana + obecnie kościół rz.-kat. Horyniec lubaczowski
83 cerkiew Leszno (Poździacz) 1737 św. Bazyli Wielki drewniana + kościół rzym.-kat. Medyka przemyski
84 cerkiew Dusowce (Niziny) 1641 Opieka Bogurodzicy drewniana - obecnie Niziny, nie istnieje Orły przemyski
85 cerkiew Bałucianka XVII w. Zaśnięcie Bogurodzicy drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Rymanów krośnieński
86 cerkiew Końskie 1927 Przemienienie Pańskie drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Dydnia brzozowski
87 cerkiew Kotań XVIII śś. Kosma i Damian drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Krempna jasielski
88 cerkiew Smerek 1875 św. Dymitr drewniana - nie istnieje Cisna leski
89 cerkiew Jurowce 1873 św. Jerzy drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Sanok sanocki
90 cerkiew Morochów 1837 Spotkanie Pańskie drewniana + cerkiew prawosławna Zagórz sanocki
91 cerkiew Chrewt 1670 św. Paraskewa drewniana - nie istnieje Czarna bieszczadzki
92 cerkiew Owczary (Rychwałd) 1653 Opieki Bogurodzicy drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Sękowa gorlicki
93 cerkiew Powroźnik 1604 św. Jakub drewniana + Muszyna nowosądecki
94 cerkiew Testowniki 1999 Bez wezwania drewniana - obiekt do testowania Sanok sanocki
95 cerkiew Torki 1671 Wniebowzięcie NMP drewniana - nie istnieje Medyka przemyski
96 cerkiew Werchrata 1678 Opieka Najświętszej Bogurodzicy drewniana - nie istnieje Horyniec lubaczowski
97 cerkiew Przemyśl (Basztowa) 1912 murowana + kapl. semin. gr.-kat., Przemyśl m. Przemyśl m.
98 cerkiew Przemyśl (Przekopana) 1901 św. Jan Apostoł murowana + obecnie kościół rz.-kat. Przemyśl m. Przemyśl m.
99 cerkiew Hłudno 1899 murowana - Nozdrzec brzozowski
100 cerkiew Bykowce 1900 Opieka Bogurodzicy drewniana - nie istnieje Sanok sanocki
 
 CC - Cerkiewnik   Liczba obiektów w katalogu: 971, ilustracje: 1783, ostania modyfikacja: 2018-08-08