Pozycje ostatnio zmieniane
 
lp. obiekt miejscowośćdatawezwaniemateriałjest F NE notatkagminapowiat
1 cerkiew Rabe 1858 św. Mikołaj Biskup drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Ustrzyki Dolne bieszczadzki
2 cerkiew Krywe 1842 św. Paraskewa murowana + w ruinie Lutowiska bieszczadzki
3 cerkiew Dusowce (Niziny) 1641 Opieka Bogurodzicy drewniana - obecnie Niziny, nie istnieje Orły przemyski
4 cerkiew Isaje 1663 św. Michał Archanioł drewniana + UA Turka UA Turka
5 cerkiew Radocyna 1898 Kosma i Damian drewniana - rozebrana w 1955 przez WOP Sękowa gorlicki
6 cerkiew Sarissky Stiavnik 1773 drewniana - rozebrana przed 1928 Svidnik SK Svidnik
7 cerkiew Skole XVII w. św. Paraskewia drewniana + UA Skole UA Skole
8 cerkiew Turze 1690 św, Mikołaj drewniana + UA Stary Sambor UA Stary Sambor
9 cerkiew Kwiatoń 1700 św. Paraskewa drewniana + kośc. filiany rz.-kat Uście Gorlickie gorlicki
10 cerkiew Skwirtne 1837 św. Kosma i Damian drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Uście Gorlickie gorlicki
11 cerkiew Leżachów 1684 św. Nikita drewniana + w remoncie Sieniawa przeworski
12 cerkiew Godkowo 2012 Opieki Matki Boskiej drewniana <-- przeniesiona z Kupnej Godkowo elbląski
13 cerkiew Kupna 1725 Opieki Matki Boskiej drewniana --> Przeniesiona do Godkowa Krzywcza przemyski
14 cerkiew Bereżki 1909 drewniana - nie istnieje Lutowiska bieszczadzki
15 cerkiew Wisznice 1872 św. Jerzy murowana + Centrum Kultury Chrześcijańskiej Wisznice bialski
16 cerkiew Moszczanica 1719 św. Michała Archanioła drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Stary Dzików lubaczowski
17 cerkiew Cewków 1844 św. Dymitr drewniana + mocno zniszczona Stary Dzików lubaczowski
18 cerkiew Zyndranowa 1875 św. Mikołaj Cudotwórca drewniana - rozebrana 1962 Dukla krośnieński
19 cerkiew Caryńskie 1778 św. Dymitr Męczennik drewniana - spalona w 1946 Lutowiska bieszczadzki
20 cerkiew Babice XIX murowana + kościół rz.-kat. Obsza biłgorajski
21 cerkiew Bachórz 1846 Narodzenie NMP murowana - rozebrana 1958 Dynów rzeszowski
22 cerkiew Dynów 1910 św. Grzegorz murowana - Dynów m. rzeszowski
23 cerkiew Rozstajne 1921 św. Kosma i Damian drewniana - rozebrana w 1953 przez PGR Krempna jasielski
24 cerkiew Korytniki 1866 św. Dymitr murowana + obecnie kościół rz.-kat. Krasiczyn przemyski
25 cerkiew Bachów 1848 Niepokalane Poczęcie NMP drewniana - nie istnieje Krzywcza przemyski
26 cerkiew Nowe Sioło 1907 św. Eliasza murowana + obecnie kościół rz.-kat. Cieszanów lubaczowski
27 cerkiew Kruzlova 16xx Bogarodzica drewniana - rozebrana w 1930 po zbudowaniu nowej Svidnik SK Svidnik
28 cerkiew Hruszowice 1720 Wniebowzięcie NMP drewniana - spalona w latach 60. XX w., nie istnieje Stubno przemyski
29 cerkiew Rajskie 1872 św. Paraskewa murowana - wysadzona w pow. 1980 Solina leski
30 cerkiew Medvedie 1939 św. Dymitr drewniana + Svidnik SK Svidnik
31 cerkiew Medvedie 1939 św. Dymitr murowana + Svidnik SK Svidnik
32 cerkiew Balnica 1856 św. Michał Archanioł drewniana - nie istnieje Komańcza sanocki
33 cerkiew Teniatyska 1754 św. Dymitr drewniana + ruina Lubycza Królewska tomaszowski
34 cerkiew Równia XVIII Opieka NMP drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Ustrzyki Dolne bieszczadzki
35 cerkiew Jarosław (Garbarze) 1634 Podniesienie Krzyża Świetego drewniana - rozebrana przed I wojną światową Jarosław m. jarosławski
36 cerkiew Hrubieszów 1905 murowana + prawosławna Hrubieszów hrubieszowski
37 cerkiew Lubycza Kniazie 1785 św. Paraskewa murowana + opuszczona, w ruinie Lubycza Królewska tomaszowski
38 cerkiew Tuczempy 1891 Zmartwychwstanie Crystusa murowana - nie istnieje Jarosław jarosławski
39 cerkiew Krajna 1882 Zwiastowanie Bogurodzicy drewniana - rozebrana 1955, nie istnieje Bircza przemyski
40 cerkiew Gaje 1997 Zaśnięcie NMP murowana + czynna cerkiew gr.-kat. Stubno przemyski
41 cerkiew Jedlinka 1763 Opieka Bogurodzicy drewniana + Bardejów SK Bardejów
42 cerkiew Krajna Bystra 1791 św. Michał Archanioł drewniana - rozebrana w 1929 r. Svidnik SK Svidnik
43 cerkiew Narew XVIII w. Podwyższenie Krzyża Pańskiego drewniana + Narew hajnowski
44 cerkiew Trześcianka 1864 św. Michał Archanioł drewniana + Narew hajnowski
45 cerkiew Lipie 1900 Sobór Matki Boskiej drewniana - pożar w 1981 Czarna bieszczadzki
46 cerkiew Żurawin 1918 Przemienienie Pańskie drewniana - rozebrana w 1957 Lutowiska bieszczadzki
47 cerkiew Dubne 1863 św. Michał Archanioł drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Muszyna nowosądecki
48 cerkiew Krywe 1845 św. Jan Chrzciciel drewniana - Cisna leski
49 cerkiew Czarnorzeki 1918 św. Dymitr murowana + obecnie kościół rz.-kat. Korczyna krośnieński
50 cerkiew Nizna Polianka 1794 św. Kosma i Damian drewniana - nie istnieje Bardejów SK Bardejów
51 cerkiew Nova Sedlica 1978 Zaśnięcie NMP murowana + czynna cerkiew prawosławna Snina SK Snina
52 cerkiew Piątkowa 1732 św. Dymitr drewniana + zabytek Dubiecko przemyski
53 cerkiew Vysny Komarnik 1924 św. Kosma i Damian drewniana + Svidnik SK Svidnik
54 cerkiew Przemyśl (katedra) 1630 św. Jan Chrzciciel murowana + cerkiew katedr. gr.-kat. Przemyśl m. Przemyśl m.
55 cerkiew Polańczyk 1907 św. Paraskewa murowana + obecnie kościół rz.-kat. Solina leski
56 cerkiew Wyżłów 1910 św. Mikołaj murowana + opuszczona Dołhobyczów hrubieszowski
57 cerkiew Kopyśno 1821 Opieka NMP murowana + obecnie nieużytkowana Fredropol przemyski
58 cerkiew Kołonice 1932 św. Michał Archanioł drewniana - rozebrana 1953 Baligród leski
59 cerkiew Nowy Lubliniec 1908 Przemienienie Pańskie murowana + obecnie kościół rz.-kat. Cieszanów lubaczowski
60 cerkiew Borysławka 1750 św. Jan Ewangelista drewniana - nie istnieje, rozebrana po 1945 Fredropol przemyski
61 cerkiew Dobkowice 1919 św. Jan Chrzciciel drewniana + obecnie nieużywana Chłopice jarosławski
62 cerkiew Dyniska 1801 Sobór Matki Bożej drewniana - spłoneła w 1987 Ulhówek tomaszowski
63 cerkiew Chełm 1848 św. Jan Teolog murowana + prawosławna Chełm Chełm m.
64 cerkiew Boratyn 1893 św. Mikołaj Cudotwórca drewniana - rozebrana 1955 Chłopice jarosławski
65 cerkiew Dachnów 1735 Podwyższenie Krzyża Św. drewniana + opuszczona Cieszanów lubaczowski
66 cerkiew Kuźmina 1810 św. Dymitr drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Bircza przemyski
67 cerkiew Kościaszyn 1926 Opieka Matki Bożej drewniana - rozebrana w 1985 Dołhobyczów hrubieszowski
68 cerkiew Przemyśl Zasanie 1935 Matka Boża Bolesna murowana + cerkiew gr.-kat. Przemyśl m. Przemyśl m.
69 cerkiew Wielkie Oczy 1925 Świętego Mikołaja Cudotwórcy drewniana + konstr. szachulcowa, opuszczona Wielkie Oczy lubaczowski
70 cerkiew Łukawiec 1701 św. Dymitra Męczennika drewniana + zabytek Wielkie Oczy lubaczowski
71 cerkiew Basznia Dolna 1904 Sobór N.M.P. murowana - rozebrana w 1956 Lubaczów lubaczowski
72 cerkiew Lesko 1837 Sobór Matki Bożej i św. Mikołaja murowana - rozebrana w 1964 Lesko m. leski
73 cerkiew Lesko Narodzenie Najświętszej Maryi Panny drewniana - nie istnieje Lesko m. leski
74 cerkiew Stare Brusno 1716 św. Paraskewia drewniana - rozebrana w 1904 Horyniec lubaczowski
75 cerkiew Basznia Dolna 1644 Sobór N.M.P. drewniana - rozebrana w 1904 Lubaczów lubaczowski
76 cerkiew Rzepedź 1824 św. Mikołaja Biskupa drewniana + cerkiew gr.-kat. Komańcza sanocki
77 cerkiew Hańczowa XIX 1 poł. Opieka NMP drewniana + cerkiew prawosławna Uście Gorlickie gorlicki
78 cerkiew Bobrówka 1734 Przemienienie Pańskie drewniana - rozebrana 1988 Laszki jarosławski
79 cerkiew Prusie 1887 Narodzenie NMP drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Horyniec lubaczowski
80 cerkiew Stare Brusno 1906 św. Paraskewia murowana - rozebrana w latach 40. XX w. Horyniec lubaczowski
81 cerkiew Izby 1930 św. Łukasz Ewangelista drewniana - rozebrana 1957 Uście Gorlickie gorlicki
82 cerkiew Załuże 1700 Opieka Matki Bożej drewniana - spłonęła w 1984 Lubaczów lubaczowski
83 cerkiew Olchowiec 1934 Przeniesienie Relikwii św. Mikołaja drewniana + czynna cerkiew gr.-kat. Dukla krośnieński
84 cerkiew Dudyńce 1802 drewniana --> przeniesiona do Komańczy Bukowsko sanocki
85 cerkiew Osławica 1821 św. Michał Archanioł murowana - rozebrana 1955 Komańcza sanocki
86 cerkiew Klimkówka 1914 Zaśnięcie Bugurodzicy murowana - wysadzona w powietrze przy budowie zapory Uście Gorlickie gorlicki
87 cerkiew Pętna 1916 św. Paraskewa murowana + czynna, greckokatolicka Sękowa gorlicki
88 cerkiew Chłopice 1761 Wniebowzięcie NMP drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Chłopice jarosławski
89 cerkiew Komańcza 1985 Opieka Bogurodzicy drewniana + czynna cerkiew greckokatolicka Komańcza sanocki
90 cerkiew Pętna 1700 św. Paraskewa drewniana - rozebrana w 1935 Sękowa gorlicki
91 cerkiew Żydowskie XIX w. Wniebowstąpienie Pańskie drewniana - greckokatolicka Krempna jasielski
92 cerkiew Rabe 1891 Zaśnięcie Bogurodzicy drewniana - rozebrana 1953 Baligród leski
93 cerkiew Zagórz 1836 św. Michał Archanioł murowana + cerkiew prawosławna Zagórz m. sanocki
94 cerkiew Mielnów 1908 Narodzenia NMP murowana + obecnie kościół rz.-kat. Krasiczyn przemyski
95 cerkiew Bandrów Narodowy 1882 św. Michał Archanioł drewniana <-- przeniesiona z Jasienia 1975 Ustrzyki Dolne bieszczadzki
96 cerkiew Werchrata 1910 św. Jerzy murowana + obecnie kościół rz.-kat. Horyniec lubaczowski
97 cerkiew Leszno (Poździacz) 1737 św. Bazyli Wielki drewniana + kościół rzym.-kat. Medyka przemyski
98 cerkiew Bałucianka XVII w. Zaśnięcie Bogurodzicy drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Rymanów krośnieński
99 cerkiew Końskie 1927 Przemienienie Pańskie drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Dydnia brzozowski
100 cerkiew Kotań XVIII śś. Kosma i Damian drewniana + obecnie kościół rz.-kat. Krempna jasielski
 
 CC - Cerkiewnik   Liczba obiektów w katalogu: 977, ilustracje: 1824, ostania modyfikacja: 2018-10-08