Jawornik, Cerkiew w Jaworniku
 
 
 
[2/4] autor: z S.Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Jawornik, Cerkiew w Jaworniku