Dynów, Cerkiew w Dynowie
 
 
 
[2/2] autor nieznany, Dynów, Cerkiew w Dynowie