Caryńskie, Cerkiew drewniana
 
 
 
[2/3] autor nieznany, Caryńskie, Cerkiew drewniana