Caryńskie, Cerkiew w Caryńskiem
 
 
 
[3/3] autor: M. Dragan, Caryńskie, Cerkiew w Caryńskiem