Jawornik, Cerkiew w Jaworniku
 
 
 
[1/4] autor nieznany, Jawornik, Cerkiew w Jaworniku