Żerczyce, Cerkiew w Żerczycach
 
 
 
[60/60] Data zdjęcia: 2013-10-05, autor: JDX, Wikipedia, Żerczyce, Cerkiew w Żerczycach