Dobkowice, Dawna cerkiew
 
 
 
[38/60] Data zdjęcia: 2019-08-18, autor: Wojciech Pysz, Dobkowice, Dawna cerkiew