Polany Surowiczne, Dzwonnica, stan 2009
 
 
 
[2/3] Data zdjęcia: 2009-09-18, autor: Wojciech Pysz, Polany Surowiczne, Dzwonnica, stan 2009