Brezany, Cerkiew w Brezanach
 
 
 
[26/60] Data zdjęcia: 2007-06-08, autor: Jozef Kotulič, Brezany, Cerkiew w Brezanach, źródło: Wikimedia Commons