Połączenie nie mogło zostać utworzone.
Kulaszne,
 
 
Kulaszne
 
 
 
[16/60] autor: pocztówka z lat 60. XX w., Kulaszne, źródło: www.kosciolydrewniane.pl