Kulaszne
 
 
 
[20/60] autor: pocztówka z lat 60. XX w., Kulaszne, źródło: www.kosciolydrewniane.pl