Kulaszne
 
 
 
[19/60] autor nieznany, Kulaszne, źródło: S.Kryciński Cerkwie w Bieszczadach