Połączenie nie mogło zostać utworzone.
Caryńskie, Cerkiew i dzwonnica
 
 
Caryńskie, Cerkiew i dzwonnica
 
 
 
[11/60] autor nieznany, Caryńskie, Cerkiew i dzwonnica, źródło: S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach