Caryńskie, Cerkiew i dzwonnica
 
 
 
[44/60] autor nieznany, Caryńskie, Cerkiew i dzwonnica, źródło: S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach