Nieznajowa, Cerkiew drewniana
 
 
 
[37/60] autor nieznany, Nieznajowa, Cerkiew drewniana, źródło: www.nac.gov.pl