Bobrówka, Cerkiew drewniana
 
 
 
[5/60] Data zdjęcia: 198?, autor: Piotr Klaja, Bobrówka, Cerkiew drewniana