Dubicze Cerkiewne, Cerkiew w Dubiczach
 
 
 
[19/60] Data zdjęcia: 2016-05-17, autor: Wojciech Pysz, Dubicze Cerkiewne, Cerkiew w Dubiczach