Dubicze Cerkiewne, Cerkiew w Dubiczach
 
 
 
[18/60] Data zdjęcia: 2009-07-11, autor: Polimerek, Wikipedia, Dubicze Cerkiewne, Cerkiew w Dubiczach