Oparówka, Kamienne chrzcielnice
 
 
 
[15/60] Data zdjęcia: 2020-09-22, autor: Wojciech Pysz, Oparówka, Kamienne chrzcielnice