Oparówka, Cmentarz przycerkiewny
 
 
 
[14/60] Data zdjęcia: 2020-09-22, autor: Wojciech Pysz, Oparówka, Cmentarz przycerkiewny