Oparówka, Cerkiew drewniana
 
 
 
[13/60] Data zdjęcia: 1911, autor nieznany, Oparówka, Cerkiew drewniana, źródło: ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie