Łopienka, Stan 1985
 
 
 
[11/60] Data zdjęcia: 1985-07-12, autor: Wojciech Pysz, Łopienka, Stan 1985