Łopienka, Odpust w Łopience
 
 
 
[9/60] Data zdjęcia: 2012-10-07, autor: Wojciech Pysz, Łopienka, Odpust w Łopience