Elementy zespołu
lp
 nr
miejscowość obiekt
uwagi
rok
jest
F
G
zespół
gmina
powiat
1
2199 Wola WysockaCerkiew drewn. św. Michała
1598
+
2199
UA Żółkiew
UA Żółkiew