Elementy zespołu
lp
 nr
miejscowość obiekt
uwagi
rok
jest
F
G
zespół
gmina
powiat
1
2414 WróblaczynCerkiew
1929
+
2414
UA Jaworów
UA Jaworów