Elementy zespołu
lp
 nr
miejscowość obiekt
uwagi
rok
jest
F
G
zespół
gmina
powiat
1
294 Stare Oleszyce (Wola)Cerkiew drewn. Opieki NMP
obecnie kościół rz.-kat.
1787
+
294
Oleszyce
lubaczowski
2
1756 Stare Oleszyce (Wola)Cmentarz przycerkiewny
gr.-kat. nieczynny
+
294
Oleszyce
lubaczowski