Elementy zespołu
lp
 nr
miejscowość obiekt
uwagi
rok
jest
F
G
zespół
gmina
powiat
1
83 UłazówCerkiew drewn. św. Dymitra
obecnie kapl. rz.-kat.
1835
+
83
Stary Dzików
lubaczowski
2
2036 UłazówDzwonnica
drewniana
1875
+
N
83
Stary Dzików
lubaczowski
3
1868 UłazówObelisk gen. Kustronia
+
83
Stary Dzików
lubaczowski