Regietów (Regetów) Niżny, Cerkiew, Regietów N., cerkiew czynna
 
 
[1/3] Data zdjęcia: 2007:09:25, autor: Wojciech Pysz