Śnietnica, Cerkiew, Śnietnica
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2006:06:16, autor: Michał Pysz