Zdynia, Cerkiew, Cerkiew w Zdyni
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 2009-07-13, autor: Wojciech Pysz