Gładyszów, Cerkiew, G
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2007:09:25, autor: Wojciech Pysz