Bodaki, Cerkiew, Cerkiew prawosławna
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2007-09-26, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA