Wodziłki, Molenna, Wodziłki
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2006:07:28, autor: Wojciech Pysz