Bartne, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[4/5] Data zdjęcia: 2007-09-26, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA