Bartne, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[4/4] Data zdjęcia: 2007-09-26, autor: Wojciech Pysz