Mochnaczka Niżna, Cerkiew, Mochnaczka
 
 
[1/3] Data zdjęcia: 2007:08:15, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA